Linda Verwer van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) over deelname aan de Klantcontact Quiz

In aanloop naar de Klantcontact Quiz op 16 september a.s. organiseren we verschillende activiteiten om de deelnemers zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereidingen en programma van het (kennis)event. Van posters, video’s, online updates, pre-quizzen en nu ook interviews met de betrokken deelnemers. In de reeks van mini-interviews geven wij deze week graag het woord aan Linda Verwer, Adviseur Werkgeversdienstverlening Regio Haaglanden van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en waarom zij het belangrijk vindt dat zij meedoen met de Klantcontact Quiz.  

Wij wensen je veel leesplezier!

Vriendelijke groet,
Team Klantcontact Quiz

Hoe lang ben je binnen je loopbaan al actief in klantcontact?

Vanaf mijn 18e had ik al bijbaantjes als accountmanager binnendienst. Dat betekent dat ik inmiddels al 21 jaar werkzaam ben in functies waarbij klantcontact centraal staat.

Wat vind je het allerleukste aan het werken in het klantcontact?

Ik denk dat dat al begint met de diversiteit in de gesprekken die wij hier hebben. Het ene moment heb je een pittig coachingsgesprek om iemand te motiveren zich breder op te stellen, om zijn of haar horizon te verbreden. Het andere moment ben je bezig om een klacht te behandelen van iemand die het bijvoorbeeld niet eens is met een beslissing en moet je uitzoeken of dit wel of niet terecht is.

Ook successen worden natuurlijk gedeeld met elkaar. Zo had ik laatst een werkzoekende van 61 aan de telefoon die me bedankte voor m’n bemiddeling naar een nieuwe baan. De dankbaarheid van de cliënten, zoals van deze werkzoekende, het feit dat je iemand weer een toekomstperspectief hebt kunnen geven, geeft dan zoveel voldoening dat het eigenlijk niet met woorden te omschrijven is.

Wanneer hoorde je voor het eerst van de Klantcontact quiz (en via welk kanaal)?

Dat was in mei van dit jaar. Ik zag op LinkedIn een artikel voorbij komen over de Klantcontact Quiz en van het een kwam het ander. 

Wat vind je het allerleukste aan de Klantcontact Quiz? Of anders: waarom heb je besloten om mee te doen met/aan dit kennisevent? 

In eerste instantie dacht ik alleen aan onze doelgroep, de werkzoekenden. Een groot aantal werkzoekenden worstelt met het feit dat er geen tot weinig werk meer is in de branche die ze kennen en waar ze jarenlange ervaring in hebben opgebouwd. De klantcontact branche is een branche waar veel kansen liggen en vaak ook overlap is op competentieniveau. Denk aan horeca, detailhandel en balie/receptie. Dit zijn beroepen waar wij een  behoorlijke krimp waarnemen.

Door middel van de Klantcontactquiz kunnen werkzoekenden een soort ‘kijkje in de keuken’ nemen. Wat zijn belangrijke aspecten in deze functie? Spreekt het hen aan? Weten ze al veel van deze functie en welke zaken kunnen zij verder ontwikkelen? Een mooie gelegenheid om te peilen tot waar hun kennis reikt en of ze zichzelf werkzaam zien als klantcontactmedewerker. 

Na wat overleg met de organisatie hebben wij ons met twee teams ingeschreven. Een groep van werkzoekenden en ons eigen team van adviseurs. Want ook voor ons eigen team is de Klantcontact Quiz een mooie graadmeter omtrent onze huidige kennis van de klantcontactbranche. 

Op welke manier kan de Klantcontact Quiz bijdragen aan de doelstellingen van jullie organisatie? 

Voor ons eigen team, het Werkgeversservicepunt, is het fijn om te kijken of er ontwikkelpunten zijn voor een ieder persoonlijk. Persoonlijke groei blijft immers je hele leven belangrijk. Een quiz werkt met scores waardoor je kunt meten waar je goed in bent en wat nog te ontwikkelen is.

Voor de werkzoekenden is dit een mooi event om te ervaren wat belangrijk is in dit beroep. De quiz en aangeboden kennismodule kan voor deze mensen dan net dat zetje in de goede richting zijn om hun horizon te verbreden en deze branche een kans te geven. 

Ook het thuiswerken is bij het UWV inmiddels goed ingeburgerd.