Quiz

De Klantcontact Quiz helpt organisaties en de klantcontactsector met het creëren van meer positieve aandacht en bewustwording voor het werken in klantcontact. 

Klantcontact Quiz

De Klantcontact Quiz is een gratis (online) kennisevent voor klantcontact organisaties waarbij medewerkers op basis van een spelelement worden getoetst en getraind op klantcontact vaardigheden.

Meespelen met de Klantcontact Quiz is volledig kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers en haar sponsoren.

Doelstelling van de Klantcontact Quiz en de bijbehorende Award uitreiking is om het werken in de klantcontactsector op een positieve manier te belichten. Bijkomend voordeel van de deelnemende organisaties is dat zij met de Klantcontact Quiz geheel kosteloos een mooie tool in handen hebben om medewerkers op een leuke manier meer kennis bij te brengen van het vak.

Veel gestelde vragen

Meespelen met de Klantcontact Quiz is geheel kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door Inspire en haar partners. Met dit initiatief dragen deze partijen de ontwikkeling van de klantcontactsector een warm hart toe.

Let op: voor de feestavond worden wel kosten in rekening gebracht, zie ook het kopje Bekendmaking winnaars + Award uitreiking. 

Inschrijven is alleen mogelijk door bedrijven. Gebruik hiervoor het inschrijfformulier (zie menu). Na inschrijving nemen wij contact met je op om de inschrijving af te ronden en voor het beantwoorden van eventuele vragen.

Inschrijven voor de Klantcontact Quiz is alleen mogelijk voor bedrijven. De deelnemende bedrijven melden vervolgens, 1 week vóór de Quiz datum, de medewerkers aan die willen meedoen aan de Quiz. Coördinatie van dit proces verloopt via de organisatie van de Klantcontact Quiz.

Om deel te nemen aan de Klantcontact Quiz heeft de organisatie de volgende gegevens nodig van de deelnemer: volledige naam, naam werkgever (deelnemende organisatie) en een geldig e-mailadres. Op dit e-mail adres wordt de login code van het Quiz platform verstuurd. Deze gegevens dienen met toestemming van werknemer aan de organisatie van Klantcontact Quiz te worden verstrekt.

Gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van login gegevens (van de Quiz), voortgang, communicatie en mogelijke evaluatie van Klantcontactquiz.nl. Elke deelnemer kan zich hiervoor afmelden als hij of zij hier geen prijs op stelt.

Nee, een bedrijf kan met zoveel medewerkers meedoen als mogelijk is (ongeacht of dit nu 2 of 100 medewerkers zijn).

Het is mogelijk om meerdere teams van één organisatie in te schrijven. Hierdoor kunnen teams op bedrijfsniveau onderling ook nog met elkaar ‘battelen’ voor de Klantcontact Quiz Awards.

(!) Wegen van de resultaten op teamniveau: omdat de individuele deelnemende bedrijven met verschillende teamgroottes mee kunnen doen, zullen de resultaten per team worden gewogen. Het maakt hierdoor niet uit of een bedrijf met 10 of 100 medewerkers meedoet aan de Quiz.

(!) Een team, kleiner dan 10 personen, speelt alleen mee voor de Award voor Slimste Klantcontact Medewerker of Manager.  Voor de Award voor Slimste Klantcontact Organisatie geldt als harde eis dat een team uit minimaal 10 personen moet bestaan.

 

Vanuit de organisatie van de Klantcontact Quiz ontvangen de deelnemende bedrijven en medewerkers, 1 dag vóór de Quiz datum, een link en logincode om in te loggen op het Quiz platform.

De Quiz wordt gehouden op donderdag 28 september 2023. Deze dag zal het Quiz platform met een tijdslot van 12 uur (09:00 – 21:00)  open worden gesteld. Binnen dit tijdslot dienen de deelnemende medewerkers in te loggen en de Quiz te maken.

De Quiz bestaat uit 6 thema’s, hieronder hangen circa 30 leerdoelen. Wij adviseren voor deze editie om rekening te houden met een gemiddelde quiztijd van 45-60 minuten.

Het is goed om te weten dat met deze Quiz deelnemers ook echt getraind worden op sector generieke vaardigheden. De leercurve die een team of deelnemer doorloopt bepaald mede de winkans.

Bij aanvang van de Quiz wordt de deelnemer getoetst op zijn algemene kennis van de sector generieke klantcontact vaardigheden. Vervolgens wordt de deelnemer getraind op deze vaardigheden en wordt de Quiz wederom afgesloten met een kennistoets.

Bij het bepalen van de winnaar van de Klantcontact Quiz (op team en medewerker niveau) wordt gekeken naar de hoogste gehaalde score van de eindtoets in combinatie met de kortste quiztijd en/of de grootste leercurve.

Valsspelen kunnen ook wij natuurlijk niet  voor 100% voorkomen. Het bewust of onbewust beïnvloeden van de resultaten van de Quiz wordt daarom bemoeilijkt door de gezette tijden (i.v.m. lekken van informatie) en het tijdelement van de Quiz  zelf.

Eventuele pogingen tot het vergaren van kennis via derden (zoals opvragen van antwoorden bij iemand die al klaar is) of online opzoeken heeft immers negatieve invloed op het tijdpad en maakt hiermee de winkans kleiner.

Na de Quiz ontvangen alle deelnemende organisaties (binnen één werkweek) een rapportage met hierin de  individuele resultaten van de Quiz (op bedrijf en medewerker niveau). Dit betreft uitsluitend de resultaten en gegevens per individueel bedrijf: er worden geen cijfers of rapportages publiekelijk gedeeld.

De individuele prestatie per organisatie en medewerker zal uitsluitend anoniem per deelnemende organisatie worden teruggekoppeld.

Op vrijdag 29 september 2023 worden de winnaars van de Klantcontact Quiz bekend gemaakt in Amersfoort (locatie Rijtuigenloods). 

Elke deelnemende organisatie zorgt zelf ervoor dat er minimaal drie bedrijfsvertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn bij de Award uitreiking. Wil je met het hele team komen, dan is dat zeker mogelijk.

(!) De reguliere ticketprijs om aanwezig te zijn bij de Award-uitreiking én de feestavond bedraagt dit jaar € 45,00 per ticket.

Voor bedrijven die actief meespelen met de Klantcontact Quiz geldt dat zij tickets kunnen aanschaffen aanschaffen o.b.v. het gereduceerd bedrag van €25,00 per ticket.

Via dit formulier kun je aangeven hoeveel tickets je wilt aanschaffen. Je ontvangt via Inspire de factuur om het totaalbedrag te voldoen.

Van 20:00-20:30 vinden de Award-uitreikingen plaats. Zie ook de volgende kop (Planning Klantcontact Quiz 2023).

Van de Award uitreiking wordt ook een video gemaakt; deze wordt op 4 oktober gepubliceerd op de website en social media kanalen van de Klantcontact Quiz.

  • Donderdag 28 september 2023: De Klantcontact Quiz gaat van start! Tussen 09:00 – 21:00 uur kun je de quiz maken en die duurt ongeveer 60 minuten. 
  • Vrijdag 29 september 2023: tussen 19:00-20:00 kunnen deelnemers van de Klantcontact Quiz zich aanmelden bij de (feest)locatie in Amersfoort en alvast onderling kennismaken (netwerken).
  • Tussen 20:00-20:30 vinden de Award-uitreikingen plaats!
  • Van 20:30-00:00 is het afsluitfeest inclusief DJ, cocktails en lekkere hapjes!