Quiz

De Klantcontact Quiz helpt organisaties en de klantcontactsector met het creëren van meer positieve aandacht en bewustwording voor het werken in klantcontact. 

Klantcontact Quiz

De Klantcontact Quiz is een gratis (online) kennisevent voor klantcontact organisaties waarbij medewerkers op basis van een spelelement worden getoetst en getraind op klantcontact vaardigheden.

De Klantcontact Quiz is volledig kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers en haar sponsoren. Doelstelling van de Klantcontact Quiz en de bijbehorende Award uitreiking is om het werken in de klantcontactsector op een positieve manier te belichten. Bijkomend voordeel van de deelnemende organisaties is dat zij met de Klantcontact Quiz geheel kosteloos een mooie tool in handen hebben om medewerkers op een leuke manier meer kennis bij te brengen van het vak.

Veel gestelde vragen

De Klantcontact Quiz is geheel kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door Inspire en haar partners. Met dit initiatief dragen dragen deze partijen de ontwikkeling van de klantcontactsector een warm hart toe.

Wel vragen we aan alle deelnemende organisaties om aanwezig te zijn bij de Award uitreiking op 30 september in Amsterdam + afsluitfeest! De kosten hiervan bedragen €35,50 per ticket (minimaal 3 tickets). €5,50 van de ticketprijs wordt gedoneerd aan Make-A-Wish Nederland.

Inschrijven is alleen mogelijk door bedrijven. Gebruik hiervoor het inschrijfformulier (zie menu). Na inschrijving wordt contact met u opgenomen om de inschrijving af te ronden en voor het beantwoorden van eventuele vragen.

Inschrijven voor de Klantcontact Quiz is alleen mogelijk voor bedrijven. De deelnemende bedrijven melden vervolgens, 1 week vóór de Quiz datum, de medewerkers aan die willen meedoen aan de Quiz. Coördinatie van dit proces verloopt via de organisatie van de Klantcontact Quiz.

Om deel te nemen aan de Klantcontact Quiz heeft de organisatie de volgende gegevens nodig van de deelnemer: volledige naam, naam werkgever (deelnemende organisatie) en een geldig e-mailadres. Op dit e-mail adres wordt de login code van het Quiz platform verstuurd. Deze gegevens dienen met toestemming van werknemer aan de organisatie van Klantcontact Quiz te worden verstrekt.

Gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van login gegevens (van de Quiz) en voortgang communicatie van Klantcontactquiz.nl. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden, indien hij of zij hier geen prijs op stelt.

Deelnemen aan de Klantcontact Quiz kan met een team vanaf 10 medewerkers. Het is mogelijk om meerdere teams van één organisatie in te schrijven. Hierdoor kunnen teams op bedrijfsniveau onderling ook nog met elkaar ‘battelen’ voor de Klantcontact Quiz Awards.

(!) Wegen van de resultaten op teamniveau: omdat de individuele deelnemende bedrijven met verschillende teamgroottes mee kunnen doen, zullen de resultaten per team worden gewogen. Het maakt hierdoor niet uit of een bedrijf met 10 of 100 medewerkers meedoet aan de Quiz.

Vanuit de organisatie van de Klantcontact Quiz ontvangen de deelnemende bedrijven en medewerkers, 1 dag vóór de Quiz datum, een link en logincode om in te loggen op het Quiz platform.

De Quiz wordt gehouden op donderdag 29 september 2022. Deze dag zal het Quiz platform met een tijdslot van 12 uur (09:00 – 21:00)  open worden gesteld. Binnen dit tijdslot dienen de deelnemende medewerkers in te loggen en de Quiz te maken.

In aanloop op de Quiz zullen deelnemende organisaties tussentijds e-mails ontvangen met testvragen om zich alvast voor te bereiden op de Quiz. De antwoorden hiervan worden binnen 48 uur worden verstrekt.

De Quiz bestaat uit 6 thema’s, hieronder hangen c.a. 30 leerdoelen. De Quiz duurt c.a. 60 minuten.  Het is goed om te weten dat met deze Quiz deelnemers ook echt getraind worden op sector generieke vaardigheden. De leercurve die een team of deelnemer doorloopt bepaald mede de winkans.

Bij aanvang van de Quiz wordt de deelnemer getoetst op zijn algemene kennis van de sector generieke klantcontact vaardigheden. Vervolgens wordt de deelnemer getraind op deze vaardigheden en wordt de Quiz wederom afgesloten met een kennistoets.

Bij het bepalen van de winnaar van de Klantcontact Quiz (op team en medewerker niveau) wordt gekeken naar de hoogste gehaalde score van de eindtoets in combinatie met de kortste quiztijd en/of de grootste leercurve.

(!) Het bewust of onbewust beïnvloeden van de resultaten van de Quiz wordt bemoeilijkt door de gezette tijden (i.v.m. lekken van informatie) en het tijdelement van de Quiz  zelf. Eventuele pogingen tot het vergaren van kennis via derden of online heeft immers negatieve invloed op het tijdpad en maakt hiermee de winkans kleiner.

Na de Quiz ontvangen alle deelnemende organisaties (binnen één werkweek) een rapportage met hierin de  individuele resultaten van de Quiz (op bedrijf en medewerker niveau). Dit betreft uitsluitend de resultaten en gegevens per individueel bedrijf: er worden geen cijfers of rapportages publiekelijk gedeeld.

De individuele prestatie per organisatie en medewerker zal uitsluitend anoniem per deelnemende organisatie worden teruggekoppeld.

Op vrijdag 30 september 2022 worden de winnaars van de Klantcontact Quiz bekend gemaakt in Amsterdam (locatie Westerliefde).  Alle deelnemende organisaties dienen hier met een delegatie van minimaal 3 medewerkers/managers bij aanwezig te zijn. Tickets zijn verkrijgbaar á €35,50 per stuk (€5,50 wordt gedoneerd aan Make-A-Wish Nederland), zie hiervoor ook het inschrijfformulier. 

Van 20:00-20:30 vinden de Award-uitreikingen plaats. Zie ook de volgende kop (Planning Klantcontact Quiz 2022).

Van de Award uitreiking wordt ook een video gemaakt; deze wordt op 5 oktober gepubliceerd op de website en social media kanalen van de Klantcontact Quiz.

  • Donderdag 29 september 2022: De Klantcontact Quiz gaat van start! Tussen 09:00 – 21:00 uur kun je de quiz maken en die duurt ongeveer 60 minuten. 
  • Vrijdag 30 september 2022: tussen 19:00-20:00 kunnen deelnemers van de Klantcontact Quiz (op basis van tickets) zich aanmelden bij de (feest)locatie in Amsterdam en alvast onderling kennismaken (netwerken). Tussen 20:00-20:30 vinden de Award-uitreikingen plaats! Van 20:30-00:00 is het afsluitfeest inclusief DJ, cocktails en lekkere hapjes!