Pre-quiz 2 live!

In aanloop naar de officiële Klantcontact Quiz, welke straks in oktober zal plaatsvinden is vanmorgen de tweede pre-quiz (oefenquiz) van start gegaan. Zoals door veel van jullie verzocht en door ons toegezegd hebben wij de moeilijkheidsgraad bij deze tweede pre-quiz een stukje omhoog gedaan. De tweede pre-quiz bestaat uit een zestal vragen welke naar onze … Meer lezen